Đồ án họa viên kiến trúc – HV Trần Văn Túc – HCK62

Đồ án họa viên kiến trúc – HV Trần Văn Túc – HCK62

Đồ án họa viên kiến trúc – HV Trần Văn Túc – HCK62
  • GVHD: KTS Đoàn Đức Dũng
  • Thực hiện: Trần Văn Túc
  • Khóa: HCK62
  • Đề tài: Biệt thự vườn Đà Lạt