Đồ án Thiết kế đồ họa – HV Nguyễn Thị Thanh Tú – DKCN135

Đồ án Thiết kế đồ họa – HV Nguyễn Thị Thanh Tú – DKCN135

Đồ án Thiết kế đồ họa – HV Nguyễn Thị Thanh Tú – DKCN135
  • Đề tài: Thiết kế đồ họa
  • GVHD: Lê Hoàng Uyên
  • Thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Tú
  • Hoàn thành: 06/2022
  • Khóa: DKCN135