Đồ án Thiết kế đồ họa – HV Võ Thị Hồng Phương – DKCN136

Đồ án Thiết kế đồ họa – HV Võ Thị Hồng Phương – DKCN136

Đồ án Thiết kế đồ họa – HV Võ Thị Hồng Phương – DKCN136
  • Đề tài: Thiết kế đồ họa - Bộ nhận diện thương hiệu Ngư Việt
  • GVHD: Trần Thị Mỹ Hạnh
  • Thực hiện: Võ Thị Hồng Phương
  • Hoàn thành: 09/2022
  • Khóa: DKCN136