Trần Đức Qúy

Như trước kia thì em học online hoặc xem tài liệu trên mạng thì những kiến thức đó nó rải rác, rất là lộn xộn. Còn khi học tại IDC thì tất cả các kiến thức đều xếp theo 1 đường thẳng và mình có 1 quy trình bài bản để học và một con đường tìm kiếm được công việc trong tương lai.