Trần Nguyễn Khánh Tiền

Sau khoá Thiết kế Đồ Hoạ tại IDC Thời Đại Mới, em rất cám ơn nhà trường và thầy cô, đặc biệt là cô Uyên đã tận tình chỉ dạy em trong suốt chặn đường học tập, em tí ch góp rất nhiều kỹ năng thiết kế quan trọng và bổ ích. Sau cùng, em mong nhà trường luôn luôn đào tạo ra thêm những học viên ưu tú và thầy cô luôn khoẻ mạnh, đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong công cuộc giảng dạy