Châu Thị Minh Hiền

Khi học tại IDC, em nhận thấy tài liệu học tập phong phú, các thầy cô dạy dễ hiểu, bài tập rất thực tiễn. Sau khóa học em đã được trường giới thiệu việc làm tại 1 công ty thiết kế nội thất ở TP.HCM.