Lê Hoài Tỉ

Tôi có ý kiến là trung tâm dạy rất tốt, giáo viên giảng dạy nhiệt tình cho học viên, cơ sở phòng học tốt, tài liệu giáo trình rất chi tiết cho việc học. Sau khi tốt nghiệp, với kinh nghiệm làm việc thực tế của bản thân, hiện nay tôi đang tham gia giảng dạy tại 1 trung tâm chuyên ngành kiến trúc.