Nguyễn Minh Thùy Khanh

Đây là một môi trường học tập rất thân thiện và chuyên nghiệp. Thầy cô nhiệt tình chỉ dạy chúng em, nếu có bất cứ thắc mắc gì cũng được giải đáp, đồng thời các thầy cô còn hướng dẫn cho chúng em các kỹ năng mềm mà 1 nhà thiết kế cần phải trau dồi. Với giáo trình học rõ ràng, dễ hiểu và cực kỳ chi tiết, chúng em đã có được nhiều kiến thức khi học tập tại đây. Cám ơn thầy cô và nhà trường.