Tú Uyên

Trước khi bắt đầu học thì em đã được xem chương trình học bên mình và trong lộ trình học đó thì em đã thấy được sự phân cấp rõ ràng từ thấp đến cao và khi mà tham gia vào học thì em cũng đã thấy được rằng mình đã được đào tạo từ nền tảng cho đến những cái phức tạp nhất. Khi mà em học ở IDC được khoảng 7 tháng thì em đã bắt đầu đi xin việc, lúc đó em đã may mắn xin được vào 1 công ty Trung Quốc lúc đó em vẫn là bộ phận thiết kế với 1 mức lương rất cao.