Hoàng Thị Thúy

Năm tôi 18 tuổi, tôi không thi đậu đại học, đó là một cú sốc lớn đối với tôi và gia đình, năm đó vì buồn tôi đã không dám về nhà. Ở lại Sài Gòn xa lạ với số tiền ít ỏi, tôi cố gắng làm tất cả mọi việc để chứng minh rằng tôi vẫn luôn sống tốt. Nhưng khoảng thời gian đó, tôi làm mọi việc nhưng vẫn không có câu trả lời cho bản thân thực sự muốn làm gì? Đến khi tôi biết đến Thiết kế Đồ họa. tôi tìm đến trung tâm IDC với mong muốn học tốt được những thứ mới mẻ, sáng tạo này. Sau quá trình học tập ở đây, tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức, kỹ năng tốt. Tôi đã áp dụng các kỹ năng và kiến thức mà tôi đã đạt được trong suốt khóa học của mình vào công việc. Tôi thấy bản thân mình là người sống có mục tiêu, định hướng và tôi luôn muốn hoàn thành vượt mục tiêu đề ra. Tôi chứng minh điều này thông qua việc làm việc nhóm và các dự án khác nhau với nhiều khách hàng khác nhau, trong đó tôi đều thực hiện tốt.