Huỳnh Thiên Thơ

Trong suốt quá trình học tập tại trường, em rất hài lòng về chương trình học: tài liệu cung cấp cho học viên đầy đủ nội dung học tập, trình bày dễ hiểu; Thầy cô giáo viên giảng dạy rất nhiệt tình, hay giải đáp mọi thắc mắc của học viên.