Hoàng Tấn Phát

Lúc đầu mình chọn IDC chỉ vì giá học phí nhưng đến những môn học sau thì mình chọn vì chất lượng của nó chứ không còn vì giá cả nữa, tại vì sau khi trải nghiệm xong mình mới biết chất lượng ở đây rất là tốt. Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành chung với nhau làm cho kiến thức ăn sâu, mình khó quên được, thầy cô ở đây còn chỉ dạy tận tình nữa, giống như lớp 1 mà cô giáo cầm tay cho mình dạy mình viết vậy đó.