Nguyễn Xuân Vinh

Vì trước khi đến với ngành đồ họa thiết kế em là một người chỉ mới học đến lớp 9 nên không có công việc ổn định, em luôn mặc cảm và không dám làm điều gì vì sợ thất bại. Em bén duyên với nghề Thiết kế Đồ họa qua khóa học tại IDC trong 1 năm. Qua quá trình học em cảm nhận sự thay đổi, nay em đã có thể tự tin đi xin việc và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn với đam mê của bản thân. Em cảm thấy rất vui và chỉ biết nói lời cảm ơn.