Công Ty CP XD và TTNT Sài Gòn Xanh

Quý Nhà Trường là nơi đào tạo Uy Tín, hàng năm nhà trường có nhiều Họa Viên tốt nghiệp lành nghề. Họa Viên đã tốt nghiệp tại trường, các anh chị họa viên này hiện đang là những chuyên viên trong lĩnh vực thiết kế tại Thành Phố Hồ Chí Minh hiện nay.