Võ Hùng Hoàng

Trong khoảng thời gian em tham gia khóa học IDC đồng thời cũng là lúc em nhận được công việc ở trên phòng thiết kế không phải là trực tiếp thiết kế nhưng mà em thường xuyên phải làm việc chung với thiết kế và liên quan đến bản vẽ rất nhiều nên vừa trong quá trình vừa đi học vừa đi làm em cảm nhận được chương trình học của IDC rất sát só với thực tiễn và em đã ứng dụng những kiến thức mà em đang học tại IDC vào trong công việc của mình luôn.