Trần Thị Thu Hương

Theo em thì chương trình học thú vị, hấp dẫn. Lớp em học ít người nên việc học của tụi em cảm thấy rất chất lượng. Thầy cô dạy rất tận tình, dạy kĩ, gần gũi với học viên